Acolium sessile (Pers.) Arnold

cyfélium přisedlé

Úzce specializovaný lichenikolní lišejník, striktně vázaný na epifytické zástupce rodu Pertusaria, a sice nejčastěji na druh Pertusaria coccodes. Druh má v Evropě suboceánické rozšíření a vyskytuje se obvykle v níže položených prosvětlených lesích, parcích a alejích, obvykle na kůře starých dubů. Výskyt v ČR je nedostatečně známý, nejistý a de facto nepotvrzený, i když je jeho minimálně historický výskyt v ČR velmi pravděpodobný. Podezřelá je absence tohoto druhu z našeho území v monografických studiích (Nádvorník 1942, Tibell 1971). Lisická (1981) shrnula veškeré literární údaje z bývalého Československa, které spadají většinou do 19. století, avšak z území České republiky revidovala jen dostupný Kovářův materiál ze Žákovy hory, který náleží vzácnému druhu Acolium karelicum. Staré údaje zmiňované v katalogu (Vězda & Liška 1999), kde figuruje jako substrát smrk, se mohou z velké části vztahovat k dvěma našim zbývajícím zástupcům rodu Acolium, případně i k nelicheni­zovanému druhu Microcalicium disseminatum.

Literatura: Nádvorník J. (1942): Systematische Übersicht der mitteleuropäischen Arten der Flechtenfamilie Caliciaceae. − Studia Botanica Čechica 5: 6−46. Lisická E. (1981): O výskyte lišajníka Cyphelium sessile (Pers. ex Mérat) Trevis. v Československu. − Zprávy Československé Botanické Společnosti 16: 58−60. Vězda A. & Liška J. (1999): Katalog lišejníků České republiky. – Botanický ústav AV ČR, Průhonice.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Acolium

nejčastější synonyma:Cyphelium sessile

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024