Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins & Scheid.

buelie tečkovaná

Buelie tečkovaná patří v současné době k vůbec nejhojnějším ubikvistickým lišejníkům v ČR. Jedná se o typicky nitrofilní druh, který potkáme na různých typech substrátů. Nejčastěji je zaznamenáván jako epifyt na solitérních dřevinách v urbanizované a zemědělské krajině a v prosvětlených lesích, kde upřednostňuje větve stromů. Vyhledává listnaté dřeviny, vzácně i staré jedle (v pralesovitých porostech). Na eutrofizovaných místech se může běžně vyskytovat i na jehličnanech či listnáčích s nízkým pH borky. Díky její široké ekologické amplitudě je taktéž hojným saxikolním druhem – vyskytuje se především na menších kamenech ve společenstvech pionýrských lišejníků, případně i na některých typech sutí, např. na vulkanitech. Nalézána bývá také na dřevě.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae AmandineaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1359, z toho ověřených 875. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024