Buellia aethalea (Ach.) Th. Fr.

buelie stélková

Poměrně nápadná buelie se světle šedou korovitou stélkou, charakteristická drobnými černými apotécii vnořenými do stélky. Podobných buelií s vnořenými plodnicemi existuje více, ale B. aethalea je zdaleka nejhojnější. Liší se především na základě drobných rozdílů v sekundárních metabolitech a jejich determinace není vždy jednoduchá.

Vyskytuje se na kyselých, velmi vzácně bazických, silikátových a vulkanických horninách, typicky na osluněných skalách ve společnosti běžných lišejníků Circinaria caesiocinerea, Lecidea fuscoatra a Rhizocarpon distinctum. Často se objevuje v pionýrských společenstvech nebo na velmi tvrdých kyselých horninách, které jsou druhově chudé. V ČR je rozšířena po celém území od nížin do hor, avšak patrně se vyhýbá alpínským polohám. Také v Evropě se jedná o hojný lišejník.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae BuelliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 215, z toho ověřených 160. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024