Buellia arborea Coppins & Tønsberg

buelie stromová

Lišejník charakteristický ohraničenými sorály s modravým nádechem. Nejvíce připomíná běžný druh B. griseovirens, od něhož se sterilní stélky spolehlivě rozeznají pomocí TLC. Buellia arborea tvoří atranorin a plakodiolovou kyselinu, zatímco B. griseovirens kyselinu norstiktovou.

Buelie stromová je spíše kontinentálním lišejníkem kyselé borky a dřeva (Tønsberg 1992). Z našeho území jsou známy pouze dvě lokality: dřevo smrku v karu Černého jezera na Šumavě (Malíček et al. 2014) a dřevo dubu na Vraní skále v NP Podyjí. Zřejmě se jedná o částečně přehlížený druh, jehož další nálezy lze očekávat především z lokalit reliktního charakteru.

Literatura: Tønsberg T. (1992): The sorediate and isidiate, corticolous, crustose lichens in Norway. – Sommerfeltia 14: 1–331. Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae BuelliaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024