Buellia badia (Fr.) A. Massal.

buelie hnědá

Buelie s nápadnou, tmavě hnědou, tlustě areolovitou až šupinkatou stélkou a černými apotécii vmezeřenými mezi stélkovými areolami. Je převážně lichenikolní, tvořící charakteristické ostrůvky na stélkách rozličných korovitých lišejníků (např. na zástupcích rodu Xanthoparmelia). Starší stélky se často osamostatňují. Roste na kyselých až mírně vápnitých, výslunných silikátových a vulkanických kamenech a skalách. Také se nezřídka objevuje v polštářcích drobných akrokarpních mechů na silikátových substrátech. V ČR je lokálně hojná především v říčních údolích nižších a středních poloh. V Evropě je rozšířena na většině kontinentu od nížin do hor, ale vyhýbá se alpínským polohám.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae Buellia

nejčastější synonyma:Monerolechia badia

Červený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 93, z toho ověřených 84. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024