Buellia disciformis (Fr.) Mudd

buelie znamenaná

Buelie s šedobílou tenkou stélkou a přisedlými černými apotécii. Je snadno zaměnitelná např. s běžným lišejníkem Lecidella elaeochroma. Také se podobá vzácnější buelii B. erubescens, od které se liší většími sporami s charakteristicky odbarvenými konci, hymeniem s četnými olejovými kapénkami a absencí norstiktové kyseliny ve stélce.

Vyskytuje se na hladké borce listnatých dřevin, v našich podmínkách především na buku a habru. Preferuje vlhčí podmínky a těžiště výskytu má v suťových lesích a bučinách. Výskyty v nižších polohách jsou často vázány na klimaticky přijatelná údolí řek. V Evropě je široce rozšířena a v některých oblastech je dokonce velmi hojná. V ČR je sice známa z mnoha regionů od nížin do hor, avšak na svých lokalitách je zpravidla vzácná.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae BuelliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 31. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024