Buellia epigaea (Pers.) Tuck.

buelie nadzemní

Jediná česká terikolní buelie, která se vyskytuje na půdě, půdních meších a lišejnících. Najdeme ji na bazických půdách, především na vápenci, na xerotermních stepních stanovištích ve společnosti nápadnějších lišejníků z rodů Fulgensia (=Gyalolechia), Squamarina a Toninia. V Evropě je vázána především na kontinentálně laděná stanoviště v teplých oblastech, ale jsou známy i výskyty v alpínských polohách. V ČR je nepochybně velmi vzácná, neboť byla nalezena jen na několika lokalitách v Českém krasu, okolí Prahy (Svoboda et al. 2014) a na vápnitých slepencích u Moravského Krumlova (Poelt & Sulzer 1974).

Literatura: Svoboda D., Halda J. P., Malíček J., Palice Z., Šoun J. & Vondrák J. (2014): Lišejníky Českého krasu: shrnutí výzkumů a soupis druhů. – Bohemia centralis 32: 213–265. Poelt J. & Sulzer M. (1974): Die Erdflechte Buellia epigaea, eine Sammelart. – Nova Hedwigia 25: 173–194.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae BuelliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 4, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024