Buellia erubescens Arnold

buelie červenající

Tato buelie je morfologicky velmi podobná častějšímu druhu B. disciformis, avšak liší se například drobnými a rovnoměrně pigmentovanými sporami, hymeniem bez olejových kapének a přítomností norstiktové kyseliny ve stélce. Podobně jako B. disciformis preferuje výskyt na hladké a úživné borce listnatých dřevin ve starších vlhkých suťových lesích a bučinách. Mimo ČR je známa i ze dřeva. V Evropě je široce rozšířena, avšak převážně vzácná. V ČR je známa pouze z buků nižších horských polohách jižní části Čech – z Žofínského pralesa a okolí v Novohradských horách a několika lokalit na Šumavě. Pozoruhodný je nález Mirko Svrčka z jírovce v Průhonickém parku u Prahy. Nález pochází z roku 1955 a nebyl revidován.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Caliciaceae BuelliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024