Acrocordia conoidea (Fr.) Körb.

nenápadka kuželovitá

Korovitý lišejník s endolitickou či slabě epilitickou, narůžovělou stélkou a s černými peritécii. Na našem území se vyskytuje na přirozených stinných vápencových a dolomitových skalách v krasových oblastech. Jsou také známy výskyty na vápnitých pískovcích i na drobných vápnitých vložkách v rámci jinak silikátových skal. V ČR patří k poměrně vzácným lišejníkům, limitovaným nedostatkem vhodných biotopů. V rámci Evropy se jedná o lokálně hojný lišejník, hojnější v jižní části kontinentu.

Literatura: Vězda A. (1961): Der Formenkreis der Arthopyrenia conoidea (Fr.) Zahlbr. in der Tschechoslowakei. – Acta Musei Silesiae 10: 131–138.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Monoblastiales Monoblastiaceae AcrocordiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 27, z toho ověřených 21. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024