Acrocordia gemmata (Ach.) A. Massal.

nenápadka pupenovitá

Korovitý lišejník s černými peritécii a bílou stélkou. Je vázán na hrubší kůru nejrůznějších listnatých stromů, ale typicky je nalézán na starších dubech. V ČR se vyskytuje v nižších a středních polohách. Do hor vystupuje jen zřídka, například na Šumavě se vyskytuje jen ojediněle v prosvětlených suťových lesích. V nižších polohách ČR jde o lokálně hojný druh, a to zvláště ve starých zachovalých doubravách. Mimo lesní porosty jsou známé i výskyty např. z parků, zahrad a alejí. V Evropě patří k široce rozšířeným a místy běžným lišejníkům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Monoblastiales Monoblastiaceae AcrocordiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 273, z toho ověřených 217. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024