Acrocordia salweyi (Leight. ex Nyl.) A.L. Sm.

nenápadka Salweyova

Pyrenokarpní lišejník s víceméně zanořenou světlou stélkou, nápadnými tmavými peritécii a velkými dvoubuněčnými spórami. Roste na přirozených i antropogenních, stinných vápnitých substrátech, kterými jsou např. zídky nebo vápnité pískovce. Rozšíření A. salweyi v Evropě má atlantsko-mediteránní charakter. Ve střední Evropě se proto jedná o velmi vzácný lišejník. Z ČR existuje jediný údaj, a to z erlanové skalky na lokalitě Šumárník v Hrubém Jeseníku, kde ho v roce 1955 sbíral A. Vězda.

Literatura: Vězda A. (1961): Der Formenkreis der Arthopyrenia conoidea (Fr.) Zahlbr. in der Tschechoslowakei. – Acta musei silesiae 10: 131–138.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Monoblastiales Monoblastiaceae AcrocordiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024