Acrocordia subglobosa (Vězda) Poelt & Vězda

nenápadka

Saxikolní lišejník podobný druhům A. conoidea a A. salweyi, od nichž se liší hlavně charakterem involukrela a rozměry spór. Jeho lokality jsou uváděny z víceméně zastíněných vápnitých skal (vápenec, vápnité pískovce a břidlice). Acrocordia subglobosa je vzácný druh, známý pouze z nízkého počtu lokalit v Evropě. Byl popsán přímo z České republiky, a to vápenců u jeskyně Na Špičáku v Hrubém Jeseníku (Vězda 1961). Mimo to byl nalezen ještě na vápnitém pískovci u Vsetína. Recentně není od nás uváděn, ale velmi pravděpodobně se na těchto dvou lokalitách doposud vyskytuje.

Literatura: Vězda A. (1961): Der Formenkreis der Arthopyrenia conoidea (Fr.) Zahlbr. in der Tschechoslowakei. – Acta musei silesiae 10: 131–138.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Monoblastiales Monoblastiaceae AcrocordiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (DaLiBor 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023