Anisomeridium biforme (Borrer) R.C. Harris

nenápadka dvoutvará

Epifytický druh charakteristický tenkou, korovitou, šedobílou stélkou s černými perithecii a pyknidami. Spory jsou ve vřeckách šikmo postavené, jednořadé, případně téměř dvouřadé, s jedním a často i dalšími dvěma nezřetelnými septy. Díky poměrně velkým plodnicím může být v terénu zaměněn za druh Acrocordia gemmata. Problematické může být též odlišení plodných exemplářů od velmi běžného druhu A. polypori, od kterého se liší především askosporami.

Nenápadka dvoutvará roste většinou v oceánických a suboceánických oblastech Evropy na borce listnatých stromů ve světlých vlhkých lesích od nížin do hor, často podél vodních toků. Od nás byla uváděna různými autory do 1. poloviny 20. století, z pozdější doby údaje chybí a objevují se vzácně až v současnosti (Soutok Moravy a Dyje, Litovelské Pomoraví).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Monoblastiales Monoblastiaceae AnisomeridiumČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024