Lichenothelia scopularia (Nyl.) D. Hawksw.

Tato houba vytváří nápadné černé fleky (krusty) na křemitých skalách a kamenech. Krusty v sobě neobsahují vrstvu fotobionta (nejsou tedy pravými lišejníky), ale je zde předpoklad potravní závislosti na volně asociovaných saxikolních řasách (tedy jde patrně o pololišejníky). Vyskytuje se na zcela neúživných silikátových horninách na osvětlených i stinných místech. V ČR je tento druh zřejmě lokálně hojný od nížin do hor. Kvůli jeho nenápadnosti však bývá často přehlížen.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Lichenotheliales Lichenotheliaceae LichenotheliaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024