Lichenothelia papilliformis Ametrano, K. Knudsen, Kocourk. & Muggia

Tento druh byl popsán jako saxikolní houba z jediné lokality v Kalifornii (Ametrano et al. 2019) a uvádí se, že zdroj obživy (tj. organických látek) u něho není znám. My ho poněkud spekulativně považujeme, stejně jako ostatní autotrofní zástupce rodu Lichenothelia, za pololišejník. Vyskytuje se na karbonátových skalách a v ČR je zatím znám z vápnitých vložek v andezitech. Na Týřově na Křivoklátsku byl objeven jako nový pro Evropu (Vondrák et al. 2022).

Literatura: Ametrano C. G., Knudsen K., Kocourková J., Grube M., Selbmann L. & Muggia L. (2019): Phylogenetic relationships of rock-inhabiting black fungi belonging to the widespread genera Lichenothelia and Saxomyces. – Mycologia 111: 127–160. Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Lichenotheliales Lichenotheliaceae LichenotheliaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024