Lichenothelia convexa D. Hawksw. & Poelt

Autotrofní nebo parazitický pololišejník s velmi tmavou areolovitou stélkou a tmavými stromaty. Je znám z Evropy a Severní Ameriky a preferuje výskyt na osluněných silikátových skalách od nížin do hor. Roste přímo na stélkách různých druhů lišejníků (nejčastěji rodu Acarospora), nebo v blízké asociaci s nimi. V ČR patří k přehlíženým druhům a doposud existuje jen omezené množství údajů (většina ze středních Čech).

Literatura: Muggia L., Kocourková J. & Knudsen K. (2015): Disentangling the complex of Lichenothelia species from rock communities in the desert. – Mycologia 107: 1233–1253. Kocourková J. & Knudsen K. (2011): Lichenological notes 2: Lichenothelia convexa, a poorly known rock-inhabiting and lichenicolous fungus. – Mycotaxon 115: 345–351.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Lichenotheliales Lichenotheliaceae LichenotheliaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024