Aphanopsis coenosa (Ach.) Coppins & P. James

Nenápadný lišejník podobný druhu Placynthiella uliginosa. Liší se za vlhka světlejší, růžově fialovou až světle hnědou barvou plodnic a také většími sporami, širšími parafýzami a vyšším hymeniem. Roste na holé vlhké zemi např. v příkopech lesních cest, často ve společenstvu dalších efemerních epigeických lišejníků. Areál druhu je omezen na Evropu a celkově se jedná o vzácný druh, snad částečně přehlížený. Byl popsán vícekrát nezávisle na sobě, mimo jiné i z našeho území jako Lecidea praecox (Vězda 1967). Typová lokalita se nachází na okraji Brna v lese nad městskou čtvrtí Mokrá Hora. Odjinud z ČR poté uváděn nebyl, ani není znám aktuální stav populace na typové lokalitě.

Literatura: Vězda A. (1967): Lecidea praecox, eine neue Flechten-Art aus der Verwandtschaft von Lecidea uliginosa (Schrad.) Ach. – Preslia 39: 1–4.

taxonomické zařazení:

Ascomycota incertae sedis Ascomycota Aphanopsidaceae Aphanopsis

nejčastější synonyma:Lecidea praecox

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024