Steinia geophana (Nyl.) Stein

šálečka zeměmilná

Ekologicky je tento taxon velmi blízký druhu Sarcosagium campestre – oba sdílejí podobně širokou substrátovou a stanovištní amplitudu, častou asociaci s nelichenizovanými zelenými řasami i nejasnou míru lichenizace. Od nás existuje poměrně velké množství údajů zejména z posledních dvou desetiletí. Poměrně hojná je tato šálečka v lesních porostech různého typu, ale s dostatkem mrtvého dřeva. Mimo to se vyskytuje jako typicky pionýrský lišejník na obnažené půdě, typicky na antropogenních stanovištích s nízkou konkurencí cévnatých rostlin (např. odkaliště).

taxonomické zařazení:

Ascomycota incertae sedis Ascomycota Aphanopsidaceae SteiniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 143, z toho ověřených 140. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024