Aquacidia antricola (Hulting) Aptroot

hůlkovka

Velmi vzácně plodný druh, poznatelný díky nápadně velkým, světlým, přisedlým a ojíněným pyknidám o velikosti menších plodnic (0,2–0,4 mm). Živě zelená stélka obsahující xanthony (UV+ oranžová reakce) je ohraničená bílou prvostélkou (prothalem).

Tento subatlantsky laděný lišejník je víceméně vázán na zalesněná říční údolí, kde porůstá různé zastíněné substráty v okolí vodních toků. Často roste ve společenstvech se svými dvěma příbuznými A. viridifarinosa a A. trachona, na velmi stinných, kolmých až převislých silikátových skalách a balvanech, bázích stromů a vyčnívajících kořenech. Ze tří našich zástupců rodu je A. antricola zřejmě nejvzácnější, vázaná na mikrostanoviště s trvale vysokou vzdušnou vlhkostí obvykle v bezprostřední blízkosti vodních toků. Jedná se o druh klimaticky mírnějších poloh, který v ČR nevystupuje výše do hor. Z naší republiky je zatím znám jen z několika přirozených říčních údolí ve východních a jižních Čechách a na jižní Moravě. Známý areál tohoto druhu zahrnuje pouze západní a střední Evropu (Svensson et al. 2017).

Literatura: Svensson M., Ekman S., Klepsland J.T., Nordin A., Thor G., von Hirschheydt G., Jonsson F., Knutsson T., Lif M., Spribille T. & Westberg M. (2017): Taxonomic novelties and new records of Fennoscandian crustose lichens. – MycoKeys 25: 51–86. Aptroot A., Sparrius L.B. & Alvarado P. (2018): Aquacidia, a new genus to accommodate a group of skiophilous temperate Bacidia species that belong in the Pilocarpaceae (lichenized ascomycetes). – Gorteria 40: 11–14.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Aquacidia

nejčastější synonyma:Bacidia carneoglauca

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 12, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024