Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco & al.

terčovka nahloučená

Běžný lišejník, velmi podobný X. loxodes, od které se liší poněkud užšími laloky, menšími izidiemi a celkově tmavší barvou, ale především přítomností kyseliny stenosporové a divarikatové jako hlavních sekundárních metabolitů ve dřeni. Obsahovými látkami se tedy neliší od neizidiozní X. pulla a mladé stélky těchto druhů bez izidií a apotecií jsou tedy v podstatě nerozlišitelné.

Terčovka nahloučená je v Evropě široce rozšířena od mediteránní po temperátní zónu. Roste na kyselých až mírně bazických silikátových skalách a kamenech. Nevyhýbá se ani antropogenním stanovištím, ale je méně nitrofilní než podobná X. loxodes. U nás se pravděpodobně vyskytuje poměrně hojně od nížin do hor na většině území, ale protože nebyla vždy dobře rozlišována od velmi podobné X. loxodes, herbářové doklady vyžadují revizi.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae XanthoparmeliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 200, z toho ověřených 140. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024