Xanthoparmelia tinctina (Maheu & A. Gillet) Hale

terčovka

Teplomilný izidiozní zástupce žlutozelených druhů rodu Xanthoparmelia. Charakteristický je kulovitými až soudkovitými izidiemi, černou spodní stranou laloků a obsahem kyseliny salazinové ve dřeni (KOH+ žlutá až červená reakce). Často může zaujmout také nápadně širokými a relativně krátkými laloky.

Roste na výslunných silikátových a dalších nevápencových skalách. Vyskytuje se od Středomoří, kde je běžný, až po jižní Skandinávii. Ve střední Evropě je dosti vzácný, vázáný na nejteplejší oblasti. Z našeho území je dosud znám jen z několika lokalit xerotermních skal v údolí Vltavy a jejích přítoků od území Prahy směrem dále po proudu a z Českého středohoří. Možná bude částečně přehlížen a v českém termofytiku bude hojnější.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Parmeliaceae XanthoparmeliaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 30, z toho ověřených 20. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024