Aquacidia trachona (Ach.) Aptroot

hůlkovka

Vzácně plodný druh, poznatelný díky nápadným černým pyknidám, často s bílou pokrývkou, tvořenou masou konidií a zbytky zasychajícího rosolu. Tmavě šedavá až zelená stélka obsahuje argopsin (Pd+ červená reakce) a je obvykle ohraničena výraznou světlou prvostélkou (prothallem). Nejčastěji se tento druh vyskytuje na stinných a vlhkých, často převislých silikátových skalách a kamenech. Najdeme ho i v blízkosti vodních toků a někdy také jako epifyta na bázích starých listnatých stromů na vlhkých stanovištích. Nejvíce nálezů pochází z říčních údolí, kde se může vyskytovat i v dostřikové zóně na březích toku. Aquacidia trachona je možné najít také ve stinných sutích či na lokalitách antropogenního původu, jakými mohou být např. zastíněné kamenné zídky v lese. Často roste na minerálně bohatších typech silikátů včetně vulkanitů. Jedná se o suboceánicky laděný lišejník roztroušený od nížin do nižších horských poloh.

Donedávna byl tento druh spojován s nepříbuzným taxonem Bacidia coprodes. Ten se mu podobá zejména tmavě pigmentovaným hypotéciem, askosporami, častou přítomností pyknid a také obvyklým výskytem na velmi stinných a vlhčích skalách. Bacidia coprodes se však liší v celé řadě morfologických znaků a výskytem na vápnitých skalách v horách (blíže viz tento taxon).

Literatura: Llop E. & Ekman S. (2007): Bacidia coprodes – resurrecting a misinterpreted species. – Lichenologist 39: 251–257. Aptroot A., Sparrius L.B. & Alvarado P. (2018): Aquacidia, a new genus to accommodate a group of skiophilous temperate Bacidia species that belong in the Pilocarpaceae (lichenized ascomycetes). – Gorteria 40: 11–14.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Aquacidia

nejčastější synonyma:Bacidia trachona

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 75, z toho ověřených 73. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024