Aquacidia viridifarinosa (Coppins & P. James) Aptroot

hůlkovka zelenoprašná

Sorediózní lišejník, blízce příbuzný druhu A. antricola, od kterého se liší tvorbou výrazně žlutozelených soredií, méně častými a menšími pyknidami. Tyto druhy rostou často pohromadě, mají shodné obsahové látky (stélka svítí UV+ oranžově) a podobné ekologické nároky i rozšíření. Aquacidia viridifarinosa je potenciálně zaměnitelná s obvykle sterilním druhem Bilimbia fuscoviridis, který nicméně preferuje bazičtější skalní substráty a neobsahuje žádné lišejníkové sekundární metabolity.

Literatura: Aptroot A., Sparrius L.B. & Alvarado P. (2018): Aquacidia, a new genus to accommodate a group of skiophilous temperate Bacidia species that belong in the Pilocarpaceae (lichenized ascomycetes). – Gorteria 40: 11–14.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Aquacidia

nejčastější synonyma:Bacidia viridifarinosa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 24, z toho ověřených 14. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024