Byssoloma marginatum (Arnold) Sérus.

V rámci rodu Byssoloma se jedná o atypický druh, protože netvoří výrazný byssoidní (pavučinkovitý) okraj plodnic, jinak charakteristický znak pro většinu zástupců rodu. Jedná se o široce rozšířený, pionýrský oceánický lišejník zasahující svým výskytem i do tropů, kde roste obvykle jako folikolní druh (tj. na listech). V Evropě výrazně preferuje oceanické oblasti na západě kontinentu s mírnějším podnebím a nevystupuje do horských poloh. Obvykle zde porůstá tenké větvičky a mladé kmínky jehličnanů a listnáčů s kyselou borkou (Holien 2000). Od nás pochází pouze dva historické údaje z kůry mladých jehličnanů (smrk a jedle), zřejmě ze stinných a vlhkých mikrostanovišť, a to od Nového Města na Moravě (Servít 1910) a z blízkého okolí Hradce Králové (Novák 1912). Identita našich dokladů však nebyla recentně ověřována a může se ve skutečnosti jednat o vzhledově podobný druh Fellhaneropsis myrtillicola, který v době uveřejnění českých nálezů ještě nebyl pro vědu známý.

Literatura: Holien H. (2000): Byssoloma marginatum new to Norway and the status of the species in Scandinavia. – Graphis Scripta 11: 61–63. Servít M. (1910): První příspěvek k lichenologii Moravy. − Zprávy Kommisse pro Přírodovědecké Prozkoumání Moravy 6: 1−83. Novák J. (1912): Vzácné, v Čechách dosud nezjištěné lišejníky. − Živa 22: 120.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae ByssolomaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024