Byssoloma diederichii Sérus.

Nenápadný lišejník s tenkou šedou stélkou pokrytou tmavě šedomodrými pyknidami, ve kterých se tvoří úzce elipsoidní konidie. Plodnice zpravidla nejsou vyvinuté. Druh byl popsán z oceánicky laděných lokalit v severní Francii a na Madeiře (Sérusiaux 1998). Později byl nalezen i v jihovýchodní Británii (Giavarini & Sérusiaux 2009). Jde o typicky folikolní lišejník s výskyty na vytrvalých listech vždyzelených dřevin (Buxus, Camellia, Laurus azorica). V České republice byl poprvé sbírán až v roce 2020 na Křivoklátsku na území NPR Týřov, kde je místy hojný ve vlhčích lesních biotopech. České výskyty jsou převážně vázány na smrkové jehličí, avšak jeden nález pochází z vlhkého ryolitového kamenu na břehu potoka ve společenstvu jiných, typicky epifytických lišejníků (např. Fellhanera bouteillei). Na smrkovém jehličí se v ČR vyskytuje i další podobný lišejník, Fellhaneropsis myrtillicola, který tvoří téměř totožné šedomodré pyknidy, avšak produkuje buď velmi odlišné makrokonidie, nebo tvarově odlišné, užší a delší mikrokonidie.

Literatura: Giavarini V. & Sérusiaux E. (2009): Byssoloma Trevisan (1853). – In: Smith C. W., Aptroot A., Coppins B. J., Fletcher A., Gilbert O. L., James P. W. & Wolseley P. A. [eds], The lichens of Great Britain and Ireland, p. 239–240, The British Lichen Society, London. Sérusiaux E. (1998): Deux nouvelles espèces de Byssoloma Trev. (lichens, Pilocarpaceae) d'Europe occidentale et de Macaronésie [Two new species of Byssoloma Trev. (Lichenes, Pilocarpaceae) from western Europe and Macaronesia]. – Cryptogamie, Bryologie-Lichénologie 19: 197–209.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae ByssolomaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024