Arthonia thoriana Ertz & Sanderson

artonie

Nenápadný druh artonie, který byl popsán teprve nedávno z Velké Británie (Ertz et al. 2018). Charakteristický je bílou korovitou stélkou a světle hnědými, bíle ojíněnými apotecii. Autoři popisu ho označují jako nelichenizovaný, ale s přítomností řas ve stélce bez zjevné blízké vazby na mykobionta. Vondrák a kol. (2022) jej řadí mezi pololišejníky. Roste převážně na zastíněné borce listnatých stromů, hlavně dubů, v zachovalých lesích s vyšší vzdušnou vlhkostí. V České republice byl dosud nalezen pouze na několika lokalitách, ale pravděpodobně bude přehlížen. Překvapivě z dalších evropských států zatím publikován nebyl.

Literatura: Ertz D., Sanderson N., Łubek A. & Kukwa M. (2018): Two new species of Arthoniaceae from old-growth European forests, Arthonia thoriana and Inoderma sorediatum, and a new genus for Schismatomma niveum. – Lichenologist 50: 161–172. Vondrák J., Svoboda S., Malíček J., Palice Z., Kocourková J., Knudsen K., Mayrhofer H., Thüs H., Schultz M., Košnar J. & Hofmeister J. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 12, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024