Arthonia vinosa Leight.

artonie vínová

Vzácnější artonie, která je dosti podobná druhu A. spadicea. Liší se od ní stélkou s oranžovým nádechem, většími sporami a pigmenty v apoteciích rozpustnými v KOH. Dříve byla uváděna jako příbuzná s tímto druhem, ale na základě molekulárních dat tomu tak není. Příbuzní jsou si jen vzdáleně a A. vinosa je geneticky nejbližší druhu A. didyma (Frisch et al. 2018).

Artonii vínovou najdeme na borce, případně i dřevě, listnatých i jehličnatých stromů, např. klenu, buku či smrku, především v dolních částech kmenů. Je indikátorem starých zachovalých lesů. V ČR je rozšířena především v horách, a to ve většině pohraničních pohořích, Brdech i na Českomoravské vrchovině. Vzácněji se vyskytuje i v nižších polohách, např. v chladných inverzních roklích pískovcových měst. V současnosti nejvíce údajů pochází ze Šumavy, Českého lesa a Beskyd. V Evropě se jedná o široce rozšířený druh mírného pásu.

Literatura: Frisch A., Grube M., Kashiwadani H. & Ohmura Y. (2018): Arthoniaceae with reddish, K+ purple ascomata in Japan. – Phytotaxa 356: 19–33.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthoniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 122, z toho ověřených 102. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024