Arthothelium spectabile Flot. ex A. Massal.

článkovka nádherná

Vzácný epifytický druh charakteristický bělavou až nazelenalou korovitou stélkou a černými, okrouhlými až hranatými či laločnatými apotecii se zďovitými sporami. Jedná se o teplomilný vlhkomilný lišejník, v rámci Evropy se subatlanticko-submediteránním rozšířením. Roste na hladké borce listnatých stromů ve starých zachovalých lesních porostech, např. v lužních lesích. Z ČR existuje pouze několik historických údajů. Z Moravy z lesa Království u Grygova (Kovář 1911a,b) a z lesa Horní Zahrady u Kroměříže (Picbauer 1910), vždy z jasanů; z Čech z lísky u Kunčic nad Labem v Podkrkonoší a z habru a břízy od Třeboně (Cypers-Landrecy 1926). Záznamy vyžadují revizi herbářových dokladů. Recentně byl nalezen v oblasti Soutoku na jižní Moravě a na Šumavě.

Literatura: Cypers-Landrecy V. (1926): Beiträge zur Kryptogamenflora des Riesengebirges und seine Vorlagen. – Lotos, Prag, 74: 1–18. Kovář F. (1911a): Čtvrtý příspěvek ku květeně lišejníků moravských (Vierter Beitrag zur Flechtenflora Mährens). – Věstník Klubu přírodovědců v Prostějově 13: 17–54. Kovář F. (1911b): Lišejníkové poměry na Hané. – In: Podpěra J. [ed.], Květena Hané, 276–298. Picbauer R. (1910): Lišejníky sbírané v okolí Kroměříže. – Věstník Klubu přírodovědců v Prostějově 13: 135–147.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae ArthotheliumČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024