Coniocarpon cinnabarinum DC.

artonie červená

Vzácný druh artonie nápadný bílým, na okrajích oranžově červeným ojíněním apotecií. Od podobného druhu C. elegans se liší delšími sporami (> 20 μm) a zaokrouhlenými až slabě laločnatými apotecii. Jedná se o lišejník rostoucí ve světlých vlhkých listnatých lesích, především na jasanech, vzácněji také na habrech, bucích a dubech, od nížin do podhůří. V Evropě se vyskytuje převážně od submediteránního pásu po suboceánické oblasti mírného pásu. Ve střední Evropě patří k vzácným lišejníkům a v posledním staletí zde zřetelně ustoupil. Z našeho území existují pouze historické údaje z 19. století, které však vyžadují revizi dokladového materiálu. V současné době je druh v ČR považován za vyhynulý.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae Coniocarpon

nejčastější synonyma:Arthonia cinnabarina

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024