Coniocarpon fallax (Ach.) Grube

artonie zdobná

Podobně jako u příbuzného druhu C. cinnabarinum se jedná o vzácný, vlhkomilný a poměrně teplomilný lišejník. Liší se od něj kratšími sporami (≤ 20 μm) a užšími, zprohýbaně paprsčitě větvenými apotecii. Roste na hladké borce listnatých stromů (např. lísek, jasanů a habrů), z jehličnatých dřevin na jedlích, ve světlých lesích s vysokou vzdušnou vlhkostí od nížin do podhůří. V Evropě je rozšířen od středomoří po vlhčí oblasti mírného pásu. Z území ČR existuje pouze jediný publikovaný historický údaj Manna (1825) z buků a habrů okolo Hradce Králové, který je však pochybný (viz Servít 1959) a vyžaduje revizi dokladového materiálu.

Literatura: Mann W. (1825): Lichenum in Bohemia observatorum dispositio succinctaque descriptio. – Pragae, 108 p. Servít M. (1959): Lišejníky Podkrkonoší a sousedního území. – Práce krajského Musea v Hradci Králové, ser. A, 1: 129–158.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae Coniocarpon

nejčastější synonyma:Arthonia elegans, Coniocarpon elegans

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024