Inoderma byssaceum (Weigel) Gray

artonie hedvábnitá

Lišejník se světle šedou až bílou korovitou stélkou a s nápadnými, černými, bíle lemovanými pyknidami. Apotécia se vyskytují jen občas a jsou typicky bíle ojíněná. Vyskytuje se epifyticky, především na kůře starých listnáčů (např. duby, jasany, habry, lípy) v lužních a suťových lesích a v dubohabřinách. V Evropě je lokálně hojný a může se vyskytovat s příbuzným sorediózním druhem, I. sorediatum. V ČR byla artonie hedvábnitá sbírána v 19. století (viz katalog Vězda & Liška 1999) a později až po roce 2000 (Malíček et al. 2014). Na našem území se jedná o vzácný druh zachovalých nížinných lesů. Ukazuje se však, že lokálně může být hojný, jako je tomu např. v lužních lesích při soutoku Moravy a Dyje nebo v údolí Vltavy na několikakilome­trovém úseku pod Hlubokou nad Vltavou. Z většiny dalších lokalit jsou však známy pouze jednotlivé nálezy.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Arthoniaceae Inoderma

nejčastější synonyma:Arthonia byssacea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 32, z toho ověřených 32. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024