Arthopyrenia fallaciosa (Stizenb. ex Arnold) Thiyagaraja, Ertz, Lücking, Coppins & K.D. Hyde

Nenápadná krusta bez zjevných stop lichenizace s černými peritécii. Její výskyt je patrně vázán na borku břízy. Podobnými druhy vyskytujícími se na bříze jsou Arthopyrenia analepta, Leptorhaphis epidermidis a Mycomicrothelia wallrothii. Arthopyrenia fallaciosa se pozná podle nepigmentovaných několikabuněčných submuriformních spór, tenkých hyfových pseudoparafýz a hnědé stěny peritécií, která zelená v KOH. Cyrtidula major, která je rovněž vázaná na borku bříz a je udávaná například z Britských ostrovů, má podobné spóry, avšak liší se stěnou peritécií nereagující s KOH a pseudoparafýzami tvořenými okrouhlými buňkami.

Rozšíření druhu v Evropě je málo známé a patrně se vyskytuje především v severní Evropě. V ČR je znám pouze z Křivoklátska (bříza na skalách v údolí Úpořského potoka v NPR Týřov) a z Ledových slují v NP Podyjí.

Literatura: Coppins B.J. & Earland-Bennett P.M. (2009): Cyrtidula Minks (1876). – In: Smith C. W., Aptroot A., Coppins B. J., Fletcher A., Gilbert O. L., James P. W. & Wolseley P. A. [eds], The Lichens of Great Britain and Ireland, p. 368–369, The British Lichen Society, London.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Pleosporales Arthopyreniaceae Arthopyrenia

nejčastější synonyma:Julella fallaciosa

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024