Arthopyrenia grisea (Schleich. ex Schaer.) Körb.

Tento málo známý, i v současné době různě pojímaný, pravděpodobně nelichenizovaný druh byl původně popsán ze Švýcarska jako varieta druhu dnes známého jako Leptorhaphis epidermidis s tmavší stélkou. Chápání tohoto taxonu se v minulosti měnilo také díky dvěma staršími autory údajně mylně tradovaným konceptům (Foucard 1992). Dle Foucarda, který viděl typový materiál, je A. grisea snadno poznatelný druh především díky vícebuněčným, obvykle 5-septovaným askosporám a také relativně pozdě mizejícím moniliformním pseudoparafýzám. Jiný pohled však mají současní středoevropští autoři, např. Wirth et al. (2013), kteří tento taxon považují za druh s převážně čtyřbuněčnými askosporami a dávají ho do blízkosti druhu Naetrocymbe rhyponta.

Druh byl původně popsán z hladké borky břízy. Za druh téměř výhradně rostoucí na bříze ho považují také Wirth et al. (2013) a Nimis et al. (2018). Foucard (1992) ho však z jižního Švédska zmiňuje hlavně z větviček jasanů. V současnosti je ve Skandinávii považován za plurivorní druh rostoucí na různých listnáčích (Westberg et al. 2021). Rozšíření v Evropě je málo známé. Jednoznačné je snad pouze to, že údaje pocházejí pouze z kontinentálních oblastí Evropy mimo Britské ostrovy. Z našeho území existují ojedinělé historické zmínky vztahující se k tomuto jménu (viz Vězda & Liška 1999), ale jejich identita je vzhledem k nejasnostem okolo chápání tohoto druhu velmi nejistá. Současné nálezy chybějí.

Literatura: Vězda A. & Liška J. (1999): Katalog lišejníků České republiky. – Botanický ústav AV ČR, Průhonice. Foucard T. (1992): Notes on the corticolous Arthopyrenia–species in Sweden. – Graphis Scripta 4: 49–60. Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. Band 1, 2. – Stuttgart: Ulmer. Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634. Westberg M., Moberg R., Myrdal M., Nordin A. & Ekman S. (2021): Santesson’s chec­klist of Fennoscandian lichen-forming and lichenicolous fungi. – Uppsala University: Museum of Evolution.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Pleosporales Arthopyreniaceae ArthopyreniaČervený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024