Arthopyrenia inconspicua auct., non (Nyl.) J. Lahm ex Körb.

Málo známý saxikolní druh, ve zdejším pojetí pololišejník s nezřetelnou stélkou, drobnými peritecii do 0,1 mm v průměru, rostoucí na silikátových kamenech (Vondrák et al. 2022). Na našem území byl nalezen teprve recentně na dvou lokalitách (Křivoklátsko, Šumava). Originálně byl tento taxon popsán jako lišejník z Německa z volně ležících vápencových kamenů (Koerber 1865). Nedávné studium typového materiálu však ukázalo, že se ve skutečnosti jedná o lichenikolní houbu rostoucí na lišejníku Verrucaria muralis. Díky specifickému typu plodnic (katatecium) byla přeřazena do rodu Lichenopeltella (Roux 2020, Roux et al. 2020). Český materiál pod provizorním jménem Arthopyrenia inconspicua tedy představuje jiný, zatím zřejmě nerozlišovaný druh s nejasným taxonomickým postavením.

Literatura: Koerber G. W. (1865): Parerga Lichenologica. Ergänzungen zum Systema Lichenum Germaniae. – Trewendt, Breslau. Roux C. (2020): Lectotypification de Verrucaria leptotera f. inconspicua Nyl. (syn. Arthopyrenia inconspicua (Nyl.) J. Lahm ex Körb.). – Bulletin de la Société Linnéenne de Provence 71: 87–89. Roux C. et al. (2020): Catalogue des lichens et champignons lichénicoles de France métropolitaine. 3e édition revue et augmentée (2020). – Édit. Association française de lichénologie (AFL), Fontainebleau. Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Pleosporales Arthopyreniaceae ArthopyreniaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024