Arthopyrenia salicis A. Massal.

Nenápadná, místy lichenizovaná, světle šedá až narůžovělá krusta s černými peritécii. Morfologicky se podobá běžnějšímu, spíše nelichenizovanému druhu Naetrocymbe punctiformis, od něhož se liší například absencí pseudoparafýz v hymeniu. Vyskytuje se na hladké borce listnatých dřevin (např. habr, jasan a líska), především na mladých kmenech či na větvích na vlhčích stanovištích (např. sutě, údolí potoků). V ČR je tento druh poměrně vzácný, známý jen z nízkého počtu lokalit

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Pleosporales Arthopyreniaceae ArthopyreniaČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 19, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024