Arthopyrenia saxicola A. Massal.

Málo známý korovitý druh. Z posledních seznamů lišejníků ČR byl vyřazen, jelikož byl považován za nelichenizovaný. Recentně bývá uznáván jako lichenizovaný druh obsahující řasu rodu Trentepohlia (Roux 2009). Od podobných taxonů se liší poměrně úzkými sporami (4–5 μm) a peritecii širokými 0,1–0,2 mm.

Roste na vápencových skalách, především jako pionýrský druh na příkrých plochách skal v místech rychle vysychajících po dešti. Na našem území se jedná o velmi vzácný druh. Několik málo publikovaných údajů pochází z Českého krasu (Vondrák et al. 2007) a Moravského krasu (Suza 1922). V současnosti bývá tento druh řazen také do rodu Naetrocymbe (Roux 2009).

Literatura: Suza J. (1922): Pátý příspěvek k lichenologii Moravy. – Sborník Klubu přírodovědeckého v Brně 4: 13–20. Vondrák J., Kocourková J., Slavíková-Bayerová Š., Breuss O., Sparrius L. & Hawksworth D. L. (2007): Noteworthy Lichens, Lichenicolous and other allied Fungi recorded in Bohemian Karst, Czech Republic. – Bryonora 40: 31–40. Roux C. (2009): Naetrocymbe saxicola, likeno kun Trentepohlia. – Bulletin de la Société Linnéenne de Provence 60: 127–142.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Eurotiomycetes Pleosporales Arthopyreniaceae Arthopyrenia

nejčastější synonyma:Pyrenocollema saxicola

Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024