Aspicilia aquatica Körb.

misnička vodní

Misnička vodní patří mezi obojživelné lišejníky částečně zaplavovaných, osluněných silikátových kamenů a skal v korytech potoků a řek. Její rozšíření je boreálně-montánní/alpinské. V Evropě se vyskytuje převážně v horských oblastech a severní části kontinentu. V ČR je tento druh velmi vzácný a recentní údaje pocházejí pouze z Krkonoš a Orlických hor. V katalogu lišejníků ČR (Vězda & Liška 1999) však existuje větší množství historických, více než 100 let starý údajů. Je třeba ale ověřit, zda se skutečně vztahují k tomuto taxonu.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae Aspicilia


ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023