Bacidia laurocerasi (Delise ex Duby) Zahlbr.

hůlkovka bobkovišňová

Vzácný epifytický druh hůlkovky s tmavě pigmentovanými apotécii a velmi dlouhými jehlovitými spórami. Lišejník má suboceánický charakter rozšíření. U nás se v současnosti vyskytuje velmi vzácně ve vlhkých údolních a pralesovitých porostech. Obvykle porůstá hladkou, kyselou, mírně obohacenou borku listnáčů. V ČR se jedná o ubývající ohrožený druh vázaný na lesy přirozeného charakteru.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BacidiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024