Bacidia polychroa (Th. Fr.) Körb.

hůlkovka mnohobarvá

Mikroskopicky prakticky nezaměnitelný druh hůlkovky, a to díky velmi dlouhým, obvykle více jak 20-septátním askosporám a specifické pigmentaci (výrazná K+ purpurová reakce pigmentu v plodnicích). Lišejník obvykle porůstá subneutrální borku dřevin jako jasan, javor mléč apod. Je charakteristickým druhem vlhkých nížinných lesů, tj. luhů, a svým výskytem zasahuje až do subtropů. Vyskytuje se ve velké části Evropy a ve východní části Severní Ameriky (Ekman 1996). Zajímavou skutečností je, že všechny historické údaje tohoto druhu z ČR pocházejí z krátkého období cca 10 let z počátku 20. století a všechny se týkají jižní Moravy, resp. širší oblasti Hané a okolí Brna. Jako nový druh pro republiku ho představil Picbauer (1910), který ho charakterizuje následovně: „na jasanech kol Kroměříže hojně rozšířený druh“. Potvrzením výskytu v oblasti Hané je jediný recentní údaj od nás pocházející z Drahanské vrchoviny (Svoboda et al. 2008). Jedná se o kriticky ohrožený lišejník, který jinak nebyl během recentních exkurzí a průzkumů na jižní Moravě potvrzen.

Literatura: Picbauer R. (1910): Lišejníky sbírané v okolí Kroměříže. – Věstník Klubu Přírodovědného v Prostějově 13: 135–147. Ekman S. (1996): The corticolous and lignicolous species of Bacidia and Bacidina in North America. – Opera Botanica 127: 1–148. Svoboda D., Bouda F., Halda J. P., Kukwa M., Liška J., Malíček J., Müller A., Palice Z., Peksa O., Szymczyk R. & Schiefelbein U. (2008): Lišejníky zaznamenané během 14. jarního setkání Bryologicko-lichenologické sekce ČBS na exkurzích na Vyškovsku na Moravě. – Bryonora 41: 12–20.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BacidiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024