Bacidia rosella (Pers.) De Not.

hůlkovka růžová

Hůlkovka nápadná svými růžovými apotécii na šedozelené stélce. Vyskytuje se epifyticky, často společně se svým běžnějším příbuzným, hůlkovkou červenou, a to typicky na starých listnatých stromech s vyšším pH borky (především na mléči a buku). V Evropě patří k široce rozšířeným lišejníkům v Mediteránu a mírném pásu, kde vykazuje spíše kontinentální preference. V ČR je druh znám z pahorkatin až hor, především ze suťových lesů. V nižších polohách je více nálezů známo z údolích řek na jižní Moravě, např. z okolí Oslavy a Dyje. Na českých lokalitách je druh často velmi vzácný, vázaný jen na několik starších stromů.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BacidiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 81, z toho ověřených 74. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024