Bacidia rubella (Hoffm.) A. Massal.

hůlkovka červená

Zřejmě nejznámější a nejrozšířenější epifytický zástupce rodu Bacidia s. str. u nás. V plodném stavu se jedná o dobře poznatelný druh díky oranžově (růžově) hnědým až červeným plodnicím a bledé šedozelené, korálkovitě vyhlížející stélce, tvořené četnými drobnými granulkami. Stélka někdy pokrývá rozsáhlé plochy a plodnice mohou být i vzácné. Ve sterilním stavu je pak tento lišejník prakticky nerozeznatelný od druhu Toniniopsis separabilis.

V ČR se jedná o roztroušeně se vyskytující, lokálně častý lišejník s optimem výskytu v prosvětlených listnatých lesích s bohatou dřevinnou skladbou. V optimálních podmínkách může patřit k dominantním druhům na úživnější borce některých listnáčů, zejména jasanů, jilmů a všech našich druhů javorů. Častý může být rovněž na starých dubech, nemocných a starších bucích. Ve vápencových oblastech někdy porůstá i mladší listnaté stromy s přirozeně kyselejší borkou. V regionech, které dříve nebyly tolik ovlivněné znečištěním ovzduší a acidifikací substrátů, často porůstá i stromy v alejích, parcích či zahradách. V severní polovině republiky je nyní tento druh vzácný. Hůlkovka červená je v rámci Evropy široce rozšířená zejména v temperátní zóně listnatých lesů s optimem výskytu v submediteránní oblasti.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae BacidiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 365, z toho ověřených 310. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024