Bactrospora dryina (Ach.) A. Massal.

Druh charakteristický křídově bílou korovitou stélkou a černými, z části vnořenými apotecii obsahujícími dlouhé askospory. Ty se záhy rozpadají na jednotlivé, krátce válcovité, 3–8 μm dlouhé fragmenty. Jedná se o citlivý lišejník, vázaný na zachovalé porosty dubohabřin a lužních lesů se starými duby, na nichž se nejčastěji vyskytuje. Porůstá strany kmenů chráněné před deštěm a hluboké brázdy kůry. V Evropě je široce rozšířen v mírných až středomořsko-atlantických oblastech. Z našeho území byl dlouhou dobu nezvěstný. Znovuobjeven byl po více jak sto letech v devadesátých letech minulého století (Malíček et al. 2014). V současné době je znám jen z několika málo lokalit – z údolí Vltavy severně od Č. Budějovic, Třeboňska, Litovelského Pomoraví a z oblasti Soutoku. Historické údaje z ČR pocházejí většinou z 19. století (viz katalog Vězda & Liška 1999). Z 20. století pochází jen Picbauerem nepublikovaný sběr od Kroměříže z roku 1906, zkomoleně citován v monografii Egea & Torrente (1993). V severní Evropě roste podobný druh B. corticola, lišící se K/I– excipulem a kratšími fragmenty spor. Jeho výskyt na našem území je málo pravděpodobný.

Literatura: Egea J. M. & Torrente P. (1993): The lichen genus Bactrospora. – Lichenologist 25: 211–255. Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales incertae sedis Arthoniales BactrosporaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 16, z toho ověřených 16. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024