Bryostigma muscigenum (Th. Fr.) Frisch & G. Thor

artonie mechová

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales incertae sedis Arthoniales Bryostigma

nejčastější synonyma:Arthonia muscigena
ohrožení:NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 22, z toho ověřených 22. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021