Felipes leucopellaeus (Ach.) Frisch & G. Thor

artonie bělokorá

Jedná se o význačný epifytický druh vlhkých horských jehličnatých a smíšených lesů boreálního a přirozeného charakteru (klimaxové a podmáčené smrčiny, blatkové a rašelinné bory, jedlobučiny apod.). Vyskytuje se především na kůře jehličnanů (smrk, jedle), případně i břízy, buků aj. Ve srovnání s historickými daty se jedná o silně mizející druh, který je v ČR v současnosti četnější pouze na Šumavě a v Novohradských horách. I v těchto pohořích je omezen jen na mikroklimaticky stabilnější lokality pralesovitého charakteru. V severní a východní části republiky zřejmě druh zcela vymizel.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales incertae sedis Arthoniales Felipes

nejčastější synonyma:Arthonia leucopellaea

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 45, z toho ověřených 43. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024