Hazslinszkya gibberulosa (Ach.) Körb.

kloboučenka

Drobný korovitý lišejník s nenápadnou bělavou stélkou a s apotécii vzdáleně podobnými široce rozevřeným plodnicím druhu Alyxoria varia. Vyskytuje se na subneutrální borce listnáčů, často na babykách (v nižších polohách) a na bucích. Jde o lesní druh vázaný na staré stromy, a proto je zřejmě dobrým indikátorem pralesovitých porostů. V ČR je to převážně nížinný druh, relativně hojný např. v přirozených lužních lesích při soutoku Moravy a Dyje, s občasným výskytem v pahorkatinách a nižších horských polohách (např. Beskydy, Novohradské hory).

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Asterinales incertae sedis Asterinales Hazslinszkya

nejčastější synonyma:Melaspilea gibberulosa

Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 31, z toho ověřených 30. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024