Karschia cezannei Ertz & Diederich

Nelichenizovaná houba či pololišejník, vyskytující se ovšem ve společenstvech epifytických lišejníků. Je charakteristický karbonizovanými apotecii, která mají poněkud znetvořený (zdeformovaný) vzhled (Ertz & Diederich 2015). Má tmavnoucí dvoubuněčné spory, které nejsou ani v mládí flagelátní. U podobného druhu Melaspileella proximella jsou spory v mládí „ocáskaté“, tj. z obou protilehlých pólů spory vyrůstají dlouhé tenké flagelly.

Karschia cezannei se vyskytuje především na zvětralé borce dubů, např. ve společnosti druhů Acrocordia gemmata, Bacidia rubella a Toniniopsis separabilis. Byla teprve nedávno popsána z Belgie a Lucemburska (Ertz & Diederich 2015) a její celkové rozšíření není prozatím dostatečně známé. V ČR je nacházena především v doubravách, tedy v nižších polohách.

Literatura: Ertz D. & Diederich P. (2015): Dismantling Melaspileaceae: a first phylogenetic study of Buelliella, Hemigrapha, Karschia, Labrocarpon and Melaspilea. – Fungal Diversity 71: 141–164.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Dothideomycetes Asterinales incertae sedis Asterinales KarschiaČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 21, z toho ověřených 20. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024