Schismatomma umbrinum (Coppins & P. James) P.M. Jørg. & Tønsberg

rozeklanka tmavá

Zpravidla sterilní sorediózní lišejník, který roste především na silikátových převisech. Preferuje stinná a vlhká stanoviště. V Evropě i v ČR se jedná o řídce uváděný druh, který je zřejmě částečně přehlížený. Na našem území byl zatím nalezen ve středních a vyšších polohách jižních, západních a severních Čech, recentně také v Beskydech

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Roccellaceae SchismatommaČervený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 12. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024