Schismatomma pericleum (Ach.) Branth & Rostr.

rozeklanka zkoušená

Lišejník rostoucí rozbrázděné borce různých listnatých a jehličnatých stromů. Vyhledává místa chráněná před přímým spadem dešťových srážek. V ČR se nyní vyskytuje téměř výhradně na listnáčích, a to zřejmě kvůli acidifikaci substrátů v minulosti. V méně zasažených oblastech Evropy roste častěji i na jedlích a smrcích. Těžištěm jeho výskytu jsou starší přirozené lesy od nížin do hor. Ve střední Evropě i v ČR ale patří k řídce se vyskytujícím druhům. Ze severní části republiky recentní údaje téměř chybějí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Arthoniomycetes Arthoniales Roccellaceae SchismatommaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 29, z toho ověřených 28. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024