Baeomyces rufus (Huds.) Rebent.

malohubka plšivková

Běžný a v plodném stavu snadno poznatelný lišejník s širokou ekologickou amplitudou. Nejčastěji se vyskytuje na obnažené kyselé půdě, humusu a skalních substrátech. Preferuje písčitou nebo rašelinnou půdu. Častý je např. na vývratech stromů, kde nezřídka přechází i na obnažené kořeny. Na skalních substrátech se nejvíce objevuje na silikátových kamenech (např. v lesním zástinu), ale také přímo na částečně zastíněných, typicky pískovcových skalách. Výjimkou nejsou ani výskyty na tlejícím dřevě, případně i kořenových nábězích stromů. Ojediněle přechází i na antropogenní stanoviště, např. asfalt starých a málo využívaných silnic ve stinných lesích. Tento kosmopolitní lišejník se v ČR vyskytuje od nížin do hor. Vzácný je pouze v nejteplejších a nejsušších oblastech.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Baeomycetales Baeomycetaceae BaeomycesČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 946, z toho ověřených 399. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024