Biatora globulosa (Flörke) Fr.

biatora odchylná

Patří k nejhojnějším a nejméně specializovaným zástupcům rodu Biatora vůbec. Může se vyskytovat i v oblastech dříve silně zasažených imisemi. Nepatří však mezi zcela obecné druhy a větší část lokalit se nachází v chráněných územích a horských oblastech, přestože jednotlivé lokality jsou známy i z nížinných lesů. Preferuje prosvětlené lesy, ale může se vyskytovat i na solitérních stromech. Jedná se o ombrofóbní druh rostoucí na kůře a dřevu nakloněných částí kmenů chráněných před deštěm, někdy ve společenstvech tzv. kalicioidních lišejníků. Asi nejoblíbenějším porofytem je javor klen, kde se může vyskytovat i masově. Na rozdíl od většiny svých příbuzných častěji porůstá i přirozeně mírně kyselou (subneutrální) borku stromů, jakou mají např. javor mléč, jasan či jilm. Zároveň se ale vyhýbá nitrofilním společenstvům svazu Xanthorion a urbanizované krajině. V některých rozsáhlejších územních celcích, např. v severozápadních Čechách či v některých níže položených oblastech, zcela chybí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Biatora

nejčastější synonyma:Catillaria globulosa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 208, z toho ověřených 180. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024